Vítejte na webu věnovaném celostátním seminářům, které pořádá Národní institut pro další vzdělávání.

Aktuální semináře: Celostátní seminář pedagogických pracovníků ŠD, ŠK - Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2015
5. – 6. června, Praha - Hloubětín, Za Černým mostem 3/362

Více informací

Ve dnech 5. – 6. června 2015 se uskuteční Celostátní seminář pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů. Proběhne v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Hloubětín. (Akce není pro NNO).

Cílem semináře je přispět ke zkvalitňování zájmového vzdělávání ve školních družinách a školních klubech, zvyšování a prohlubování odborné úrovně a připravenosti pedagogických pracovníků.
Obsahové zabezpečení vzdělávacích dílen vzniklo v návaznosti na strategické dokumenty MŠMT ČR a vychází též z evaluace účastníků předcházejícího ročníku Celostátního semináře pedagogických pracovníků ŠD, ŠK a po konzultaci s AVŠZ o.s..

Přihlašování:
Probíhá Zde od 30. 4. 2015 a bude ukončeno v úterý 2. 6. 2015 ve 24.00 hod.

Zahájení: pátek 5. června 2015 v 9.00 hod.
Cena: 800,- Kč (jednotný účastnický poplatek pro všechny). Cestovné není účastníkům propláceno.